رهاسان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و وارد کنندگان اوراق فشرده چوبی در ایران می باشد. این شرکت مقام نخست واردات و پخش رویه درب ملامینه در ایران را دارا بوده و نمایندگی رسمی شرکت کدا در این زمینه می باشد.