بازرگانی امیر با تجربه ای مبتنی بر سي سال فعالیت در زمينه عرضه دستگاههاي نقشه برداري و باتكيه برواحد تعميرات و كاليبراسيون كم نظير خوددر ایرانبعنوان یکی ازبزرگترين و معتبرترين مراكز ارائه دستگاههاي فوقدر کشور, نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پشتیبانیکارخانجات معظم SOUTHو SANDINGرا در ایران عهده دار میباشد
از آنجائیکه بهره مندی از خدمات گارانتی و سرویس پشتیبانی به این قبیل کالاهای سرمایه ای از جمله فاکتورهای اصلی کار آمدی دستگاه در طولانی مدت میباشد , لذا این بازرگانی منجمله معدود موسساتی میباشد که کلیه خدمات گارانتی , تعمیرات و کالیبراسیون دستگاههای عرضه شده را منطبق بر استاندارهای تعریفی کارخانجات مذکور , در داخل کشور و در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان محترم ارائه مینماید.