بنیاد بتن ایران

تولید کننده مصالح ساختمانی در سطح کشور و مجری پروژه های بزرگ ساختمانی و راه

شرکت بنیاد بتن ایران با بیش از 50 کارخانه مصالح ساختمانی و پشتوانه قوی ماشین آلات و وسایل ساخت مربوطه، و شرکتهای زیرمجموعه یکی از بزرگترین شرکتهای موجود در ایران را تشکیل داده که خدمات، مهندسی، ساخت و مدیریت ساخت را در رابطه با پروژه های ساختمانی، صنایع ساختمانی، راه و آماده سازی و تامین مصالح انجام می دهد.

شرکت بنیاد بتن ایران (BBI) از گروههای مهندسین حرفه ای و آزموده و دفتری تشکیل شده که معنا و ارزش واقعی به انجام پروژه از شروع به اتمام می دهند.

شرکت بنیاد بتن ایران، خانواده ای از شرکتهای زیرمجموعه است که مجموعه این گروه شرکتهای مستقل یکی از بزرگترین شرکتهای ایرانی را به وجود آورده اند.
این شرکت وابسته به بنیاد مسکن ایران* می باشد، که ضمن همکاری با بخش دولتی و خصوصی باعث ایجاد پروژه هایی شده که دلیل رشد اقتصادی و کیفی مردم آن مناطق در کل کشور را گردیده است.