شرکت پارسی راد ایرانیان از سال 1383 بصورت تخصصی در امور نگهداری معابر شهری و راهبری جاده ای در زمستان فعالیت می نماید. این شرکت بعنوان نماینده انحصاری epokeدانمارک (بزرگترین تولید کننده نمک پاش و شن پاش در جهان) و zauggسوئیس (برترین تولید کننده برف روب و برفخور جهان) با تهیه، تحویل و سرویـس خدمـات پس از فـروش بعنوان بزرگترین شرکت خدمات زمستـانـی در سطح کشور مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر در سازمان فروش و خدمات پس از فروش شرکت تعداد 30 نفر کارشناس و پرسنل مجرب مشغول به سرویس دهی به مشتریان محترم می باشند.