پاپصیران مخفف پژوهش واجرای پروژه های صنعتی ایران می باشد. شرکت با تفکر ملی طراحی و ساخت ماشین آلات و طراحی کارخانجاتی که در ایران امکان ساخت آنها میسر نبوده وازخارج کشور تامین می گشته، احداث شده است. پاپصیران به عنوان تنها واحد بخش خصوصی بیش از18 سال کار تحقیقات و نمونه سازی ماشین آلات مختلف را در ایران انجام داده است، در زمینه های شیمیایی، غذایی، صنعتی وساختمانی فعالیت داشته است. بیش از سی نوع ماشین آلات مختلف در ایران اولین بار توسط این واحد طراحی و با موفقیت ساخته شده است. از سال 1374 تمام فعالیت شرکت به ماشین آلات صنعت بتن و ساختمان معطوف گردیده است.هدف پاپصیران از شروع شرکت کمک به صنعت ایران و خود کفایی بوده است و همین هدف تنها عامل ادامه حیات این واحد تا به امروز بوده است.