شـرکت فنی مهندسی کاراسازه متین (سهامی خاص) در تــــاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ تــــحت شـماره ۱۶۳۰۶۴ در شهر تـهــــــــــران، تــــــوسـط جمعی از متخصصیــــــــــن که در زمیـــــــنه طراحی، ساخت و اجراء صنـــــــعت مسکن در کشـور فعالیت داشته اند، با هدف ایجاد مؤسســــــه ای توانمند که بتواند بابکارگیـــــری اصول و مبانی مهندسی پیشرفته و مدیریت کلان پروژه ای در عصـر حاضر در اجرای پــــــروژه های عمرانــی و توسعه مقوله مســـــــکن برای تمامــــی اقشار و سطوح جامعه بطور مسئولانه و مؤثری شــرکت نـماید، تـأســـــــیس گردیــــــــــد .