گروه صنعتی بوذرجمهر همواره رضایت کارفرما از کار انجام شده را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است. خدمات گروه صنعتی بوذرجمهر با برقراری اولین ارتباط کاری بین این گروه و کارفرما آغاز شده و تا اتمام عملیات اجرایی پروژه ادامه می یابد. در تمام این مدت گروه صنعتی بوذرجمهر نه تنها به عنوان تأمین کننده قالب و تجهیزات قالب بندی، بلکه به عنوان مشاور کارفرما در کلیه فعالیت های مربوط به اعم از طراحی، ساخت، حمل، آموزش نصب و برچیدن و یا رفع نواقص احتمالی تا آخرین مرحله در کنار کارفرما حضور دارد. بسیاری از این خدمات به صورت رایگان انجام می شود. از این جمله برگزاری جلسات مشاوره بین کارشناسان این گروه و کارفرما می باشد. این جلسات به منظور تبادل اطلاعات و نقطه نظرات طرفین براي انتخاب بهترين طرح برگزار می‌گردد. پس از انجام مراحل طراحی، نقشه های قالب بندی به همراه برآورد اقلام مصرفي جهت بررسی و تائید در اختیار کارفرما قرار داده می شود.

در جلساتی که برگزار می شود، از یک طرف متخصصان گروه صنعتی بوذرجمهر در جریان ویژگی ها و شرایط خاص پروژه، و همچنین اولویت هاي کارفرما قرار می گیرند و از طرف دیگر كارشناسان كارفرما با ملاحظات خاص هر یک از سیستم های قالب بندی و یا داربست و مزایا و معایب هر سیستم و همچنین دست آوردهای جدید شرکت بوذرجمهر در صنعت قالب بندی آشنا می شوند و به این ترتیب دستیابی به بهترین گزینه برای هر پروژه ممکن خواهد بود.

آموزش نصب و برچیدن قالب از جمله خدمات پس از فروش گروه صنعتی بوذرجمهر می باشد که بنا به درخواست کارفرما قابل ارائه می باشد. متخصصین قالب بندی این گروه با حضور در محل پروژه این خدمت را ارائه خواهند داد. علاوه بر این در هر مرحله از پروژه که کارفرما نیاز به خدمات مشاوره ای و یا مشکلی در استفاده از تجهیزات قالب بندی این شرکت داشته باشد، گروه صنعتی بوذرجمهر آماده یاری رسانی به کارفرما است.