مهندسین مشاور صنعت و سیستم تهران

مشاور در امر تجهیزات جابجایی کانتینر در بنادر خشک و دریایی

شركت مهندسين مشاور صنعت و سيستم تهران در راستاي ارايه مشاوره تخصصي و تامين سيستم ها و تجهيزات اندازه گيري دقيق جهت كنترل كيفي بهينه محصولات صنعتي، انجام خدمات جامع فني و مهندسي در زمينه هاي تكنولوژيهای نوين و فرآيندهاي نوين توليد ، تربيت نيروهاي تخصصي مورد نياز صنايع، ارتقاي وضعيت علمي و فني متخصصان شاغل در صنايع، آموزش عملي دانشجويان فني مطابق با نيازهاي تخصصي كارخانجات، برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي جهت ارتقاي توان علمي بخش خصوصي و دولتي فعاليت خود را از ابتداي سال 1376 آغاز كرده است و در اين راستا ضمن عهده دار بودن نمايندگي شركت هاي معتبر بين اللملي توانسته است خدمات و حضور شاياني در صنايع مختلف داخلي داشته باشد.