شركت پرشیا آبادگران نامور به عنوان تولید کننده انواع قطعات فلزی در زمینه آسانسور با هدف جلب رضایت مشتریان و بهبود مستمر در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، نظام كيفيت خود را بر اساس الزامات استانداردISO 9001:2008 و الزامات مشتريان طرح ريزي نموده و به شرح زير اعلام مي دارد :

1- جلب رضايت مشتريان از طريق درك و تأمين الزامات مربوط به محصول و نيازهاي كمي و كيفي از جمله تحويل به موقع محصول.

2- اشاعه فرهنگ كار با كيفيت و ارتقاء سطح دانش و مهارت نيروي انساني به عنوان با ارزشترين سرمايه شركت از طريق آموزش و ايجاد محيط ايمن و مناسب كاري.
3- تلاش گروهي براي صرفه جويي در منابع- بهبود مستمر- كاهش ضايعات و رسيدن به ضايعات صفر و افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت .
4- اصلاح روشهاي مديريتي و توليدي شركت در جهت افزايش سطح كيفي محصولات و افزايش بهره وري شركت.
مسئولیت اصلی سیستم مدیریت کیفیت برعهده مدیر عامل بوده و نماینده مدیریت مسئول حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیر عامل می باشد.
پشتيبان ما در تحقق اهداف شركت، كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش ديده هستند. ما به نظرات كاركنان خود احترام مي گذاريم و آنان را در تصميم گيري شركت سهيم مي داريم، خواسته هاي تصریح شده در اين خط مشي بايد توسط كاركنان مطالعه و درك گردد و در تمامي سطوح شركت لازم الاجرا مي باشد.
اينجانب در پايان هر سال با توجه به نظرات ساير پرسنل خط مشي و اهداف كيفيت سال آينده را تصويب نموده و در جلسه بازنگري مديريت ميزان تحقق آنها را مورد بازبيني قرار مي دهم.