بقا و رشد و توسعه برای ما در گرو بر آوردن انتظارات به حق مشتریان و جلب رضایت آنهاست و این امر از طریق عرضه محصولات در بالاترین سطح کیفیت مطابق خواسته های مشتری میسر می شود. کیفیت در کارخانه روانکار سماتیک تعهدی در بالاترین سطح سازمان بوده و مسئولیت فردی تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان می باشد. بدین منظور در جهت نیل به اهداف فوق خط مشی کیفیت بر پایه اصول زیر بنا شده است:

- افزایش رضایت مشتریان.

- بهبود مستمر فرآیندها و محصولات.

- دستیابی به بازارهای جدید.
- آموزش مستمر کارکنان و افزایش توانایی آنان.

اینجانب با علاقه مندی کامل و با همه توان، خود را متعهد به برآوردن نیازمندیهای مشتریان، حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001 - 2000 و سایر نیازمندیها الزامات ایمنی و قانونی و استانداردهای محصول نموده و برای تسریع در استقرار نظام مدیریت کیفیت و مراقبت به حفظ و بهینه سازی آن نماینده ای با اختیارات لازم در امور کیفیت تعیین و معرفی می نمایم. علاوه بر آن به صورت منظم و در فواصل زمانی معین بر این سیستم نظارت و آن را مورد ارزیابی قرار خواهم داد. از تمامی پرسنل تقاضا دارم همکاری و تلاش خود را برای رشد فردی و سازمانی و حفظ شایسته سیستم بکار برند.