شرکت شاپکو با 10سال  سابقه فعالیت در زمینه سیستم درب هایاتوماتیک توانسته است سبد کالای خود را تکمیل کند و با اخذ نمایندگی از معتبرترینبرندهای دنیا، آخرین تکنولوژی روز دنیا، در زمینه اتوماسیون درب های ورودی ارائهدهد. شرکت شاپکو پس از سال ها کسب تجربه و فعالیت در بازار و با توجه به گسترشروزافزون استفاده از درب های کرکره ای و اشباع بازار از موتورهای بی کیفیت چینی درسراسر کشور، تیم فنی مهندسی شاپکو در سال 1386 تحقیقات وسیع و تخصصی خود در اینزمینه را آغاز کرد و پس از مذاکره و بازدید از چندین کارخانه تولیدکننده موتور دراروپا  و آسیای شرقی اقدام به خرید آزمایشی موتورهایتولیدی هر یک از این کارخانجات نمود.  پس از3 سال بررسی و ازمایش موتورهای خریداری شده در پروژه های مختلف  در سراسر کشور نهایتا شرکت شاپکو مذاکرات خودمبنی بر اخذ نمایندگی از شرکت STC در کشور سنگاپور وTechno Door در کشور تایوان را آغاز نموده ونهایتا در سال 1389 موفق به اخذ نمایندگی انحصاری موتورهای STCو Techno Door در خاورمیانه گردید. با توجه به سیاست شفاف سازی و رسالتشرکت در ارائه بهترین کیفیت، موتورهای تولیدی کارخانه STCوTechno Doorدر بهمن ماه 89 به آزمایشگاه آکرودیته سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانارسال گردید و نهایتا با پشت سر گذاشتن آزمایشات و تست های متنوع در شرایط فیزیکیمختلف به عنوان اولین و تنها دارنده گواهینامه استاندارد، نائل به اخذ تاییدیهاستاندارد ملی به شماره های1-1562و95-2-1562 گردید. لازم به ذکر است که STC وTechnoDoor به 11 کشور اروپای شرقی و آمریکای جنوبی صادرات موتورداشته و دارای گواهینامه های ISO 9001,OIML,CEمی باشد. شرکت شاپکو در راستای سیاست تمرکز زداییو با تلاش های مجدانه مبنی بر حذف موتورهای بی کیفیت و چینی از سطح بازار دراقدامی بی سابقه فروش موتورهای پرقدرت Sideبه مشتریان را آغاز نموده و با توجه به کیفیت فوق العاده،قدرت بالا و نرخ گذاریبسیار مناسب امید است تحولی شگفت در زمینه ارتقاء کیفیت و کاهش نیاز به خدمات پساز فروش در سراسر کشور ایجاد نماییم. شرکت شاپکو بابیشاز 45000 مترمربع پروژه نصب شده در جنوب کشور، یکی از پیش تازان این صنعتدر منطقه می باشد.همچنین شرکت توانایی ساخت هر گونه درب اتوماتیک با هر ابعاد واندازه را دارا می باشد لازم به توضیح است که بیش از 10000 دستگاه موتور Techno Door و3500 دستگاهموتورSTC در سراسر ایراننصب گردیده،و تمایل اغلب مشتریان به خرید و سفارش مجدد نشانه اعتماد آنها به ما میباشد