تلاش برای پاسخگوئی به مصرف کنندگان داخلی مارا برآن داشت تا با توسعه محصولات کیفی تولیدی کارخانه پریسما گامی در جهت تکریم مصرف کنندگان داخلی برداریم و در واقعیت ، شعار تولید و سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی را به ظهور برسانیم.

یکی از اهداف ایجاد و توسعه کارخانه پریسما در ایران ، تلاش در جهت بالا بردن سطح کیفی محصولاتی است که در بازار در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار دارد. در این راستا ایجاد واحد های کنترل کیفی مکانیک و رنگ که بصورت دائم خطوط تولید کارخانه را مورد نظارت قرار می دهند از جمله دستاوردها و افتخارات این شرکت می باشند.