هورتن در تولید کننده انواع درب های اتوماتیک
ارائه دهنده سیستم های برتر کمپانی های آلمان،و هلند
ارائه دهنده انواع
درب اتوماتيك شيشه اي كشويي معمولي
درب اتوماتيك شيشه اي كشويي منحني
درب اتوماتيك شيشه اي كشويي مثلثي
درب اتوماتيك شيشه اي كشويي تلسكوپي