محصولات شرکت چوبین در، درب ضد سرقت،درب ایمنی می باشد. در ضمن این شرکت نماینده درب های ضد سرقت ALDORA  است.