گروه شرکت های پوشش گستر ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی و اجرای خدمات محافظت غیرعامل در برابر حریق در ایران و منطقه می باشند . این مجموعه در ایران ، امارات ، عراق و پاکستان دارای دفاتر نمایندگی بوده و در قالب چند شرکت اقماری در خصوص موضوع محافظت و ایمن سازی سازه ها و ساختمانها در برابر حریق ارائه خدمات مشاوره ای ، فنی مهندسی و اجرایی می دهد .
ارزشها ، هدف و رسالت ، پرسنل متخصص و حرفه ای ، سابقه اجرایی درخشان 28 ساله و ارائه بهترین محصولات در سطح جهانی خصوصیات ویژه مجموعه پوشش گستر بوده که همواره به آنها مفتخریم .