شرکت MIBC در سال 1384 با هدف ارایه خدمات کنترل هوشمنـد ساختمـان در تـهـران تاسیـس گـردید . موسسان این شرکت با تحلیل دقیق نیازمندیهای بـازار و تـوان رقابتـی رقـبـا و شناسـایـی بـازار هدف مناسب اقدام به ارایه خدمـات کنترل هوشمند به ساختمانهای مسکونی ، اداری ، هتل و ... نمودند . این شرکت در چارچوب تکمیل یک سبد کنترل هوشمند با استفاده از پروتکل هـای باز KNX و BACnet و برندهای اصلی ABB و DEOS کامل ترین راه حل های هوشمند سازی را به مشتریان خود ارایه می نماید . سبد محصولات کنترلی MIBC شامل هفت برند : ABB/ DEOS/ Niessen / WHD / Tci / na.de / Lithoss می باشد ، که معرفی آنها در صفحه محصولات آمده است . تعداد پرسنل این شرکت 40 نفر بوده که طبق چارت سازمانی ، در قسمـت هـای مختلـف شـرکـت مشغــول بـه ارایــه خــدمــت مـی بـاشـد . همچنین به جهت توسعه سطح پوشش خدمات کنترلی ، MIBC اقدام به همکاری با شرکت های فعـال در این زمینه می نماید که این همکاری بصورت ارائه خدمات آمـوزشـی ، فنـی و همچنیـن تـامـیـن کـالاهـای مـورد نـیـاز بـرای هـمـکـاران مـی بـاشـد . در حال حاضر هفت همکار فعال با توان و جدیت فراوان در حال جذب پروژه و ارائه خدمات به مشتـریـان خــود می باشند که توسعه این خانواده به اقصی نقاط کشور از دیگر اهـداف استراتژیـک شرکت مـحسوب می گـردد.