مهندسی بین المللی کول تک آسا

مهندسی بین المللی کول تک آسا یک شرکت در شهر تهران می باشد

تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی- تهویه مطبوع- برج خنک کننده- انرژی های تجدید پذیر- بهینه سازی مصرف انرژی- سیستم ترامان گرمایش، سرمایش و برق (CCHP