تولید انواع پنجره پوش (پرده‌های پلیسه، کرکره‌های آلومینیومی، کرکره‌های چوبی و شید)