کتاب عمران، نمایشگاه و فروشگاه دائم محصولات مهندسی عمران در کلیه گرایش ها و زیر مجموعه ای از نشر علم عمران است. نشر علم عمران با تجربه یک دهه فعالیت در زمینه ارائه کتابها و نرم افزارهای مهندسی عمران، این بار قصد دارد تا با رویکرد جدیدی به ارائه خدمات خود به دانشجویان، مهندسان، اساتید و شرکتهای مهندسی بپردازد. استقرار نمایشگاه دائمی در محیطی کاملا فرهنگی و مناسب و متفاوت از کتابفروشی های دیگر که در شان جامعه مهندسی کشور باشد، یکی از اهداف کتاب عمران است. تخفیف دائمی 10 درصدی (فقط برای کتاب ها و لوح فشرده های "نشر علم عمران") برای مراجعین حضوری برقرار است.