نشر علم عمران در سال 1382 با هدف ارائه كتابهاي كاربردي در زمينه مهندسي عمران و توليد نرم‌افزارهاي مهندسي سازه در داخل كشور تأسيس شد. ارائه چند كتاب مختلف در سال اول و مشورت با برخي از اساتيد صاحب‌نظر باعث شد تا تجربه‌هاي مناسبي براي چاپ مجموعه‌هاي بعدي فراهم گردد. يكي از نكات مهمي كه به آن توجه داريم، ارائه كتابهاي علمي مناسب به نحوي است كه يادگيري مطالب آن آسان بوده و همچنين در سطح استانداردهاي صنعت چاپ نيز باشد. از ديگر فعاليتهاي اين مجموعه توليد نرم‌افزارهايي است كه مطابق با استانداردهاي داخلي كشور باشند. هم‌اكنون نشر علم عمران در ابتداي راه است و اين مسير پاياني ندارد. در اين راه علاقه‌منديم تا از نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده شما بهره‌مند شويم تا با رفع نواقص خود به هدف اصلي نزديكتر گرديم. همچنين نشر علم عمران از نويسندگاني كه قادر به ارائه كتابهاي تخصصي كاربردي در زمينه مهندسي عمران هستند دعوت به همكاري مي‌كند تا دانسته‌هاي علمي خود را به صورت مناسب در اختيار همگان قرار دهند.