انتشارات سری عمران در سال 1387 به مدیریت دکتر حسام شریفیان تأسیس شد. در سال 1388 با پیوستن دکتر نادر فنائی و مهندس ساسان امیرافشاری (دو استاد بنام کنکور کارشناسی ارشد عمران) به این مؤسسه و بکارگیری دانشجویان ممتاز دانشگاه‌ها، نفرات برتر المپیادهای دانشجویی و افراد برجستة آزمون کارشناسی ارشد، مجموعه سری عمران فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد. هدف انتشارات سری عمران انتشارات سری عمران از ابتدا تاکنون، با هدف بالا بردن سطح دانش مهندسان و دانشجویان کشور و همچنین ارائه خدماتی متفاوت به آنها گام برداشته است. از دید موسسۀ سری عمران این موضوع جز در سایۀ حمایت و همفکری اساتید محترم دانشگاه، مهندسین گرامی و دانشجویان صاحبنظر ممکن نخواهد شد. از این‌رو نظرات سازندۀ شما عزیزان باعث بهبود کیفیت خدمات این مؤسسه خواهد شد.