هزاره سوم ، هزاره تفکرات و ایده های زیباست که در عین حال با تکنواوژی ، کیفیت و سرعت عجین گردیده است .
در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی هر روز مواد جدید جایگزین مواد قدیمی می گردد و خصوصیات این مواد کیفیت و مقاومت برتر آنهاست .
صرفه اقتصادی به دلیل کیفیت مطلوب ، مقاومت زیاد به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر مزییت های بکارگیری این مواد در بافت ساختمان می باشد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دنیا چرخش دیدگاه طراحان پروژه های ساختمانی از ساختار سنتی به طراحی مدرن و حضور عناصر و مصنوعات جدید و تنوع جزئیات اجرایی همگام با پیشتازان صنعت ساختمانی و تکیه بر سالها تجربه با معرفی تکنولوزی مدرن thermowood که میتوان آن را یکی از جدیدترین متریال های ساختمانی نام برد .
شرکت گروه مهندسین رسپینا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 389220
گروه مهندسین رسپینا معرف تلاش مستمر برای دستیابی به عالی ترین سطوح کیفیت در طراحی و معماری می باشد این هدف از اوایل سال 1384 در جایگاه ، اولین اصل شرکت مهندسین رسپینا قرار گرفت به این ترتیب معیار های خود را تا سطوح شناخته شده بین المللی ارتقا دادیم.
سازماندهی دقیق ، خلاقیت ، مدیریت عملی ، برنامه ریزی و مسئولیت پذیری متعهدانه از عوامل مهم در موفقیت ما در این زمینه بود .