گروه معماری و ساختمانی تک آرت

گروه معماری و ساختمانی تک آرت یک شرکت در شهر تهران می باشد

 


ارائه برجسته ترین طرحهای معماری و عمرانی شاخص با بکارگیری عنصر خلاقیت
اجرای پروژه های عمرانی
برآورد احجام کار و هزینه های پروژه