مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله یک شرکت در شهر تبریز می باشد

از جمله اهداف و اقدامات این موسسه مقاوم سازی ، تربیت و آموزش نیروی انسانی و مهندسین عمران و معمار و همچنین آشنایی مالکان و مسئولین با روش های نوین ساخت وساز مقاوم در کشور می باشد. از دیگر فعالیت های این مرکز، برگزاری همایش و سپوزیوم های علمی در رابطه با زلزله و ساخت و ساز می باشد.