فهرست مراکز پژوهشی و تحقیقاتی صنعت ساخت
  • 7 مورد
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یک شرکت در شهر تهران می ...

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مرکز تحقيقات صنعت ساختمان و بتن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران

کلینیک فنی مقاوم سازی موسسه مقاوم سازی ایران یک شرکت در شهر ...

مرکز ملی مقاوم سازی ایران مرکز ملی مقاوم سازی ایران

مرکز ملی مقاوم سازی ایران

مرکز ملی مقاوم سازی ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله

مرکزهمکاری های تخصصی مهندسی زلزله یک شرکت در شهر تبریز می باشد

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله یک شرکت در شهر ...

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

نجام پروژه‌هاي علمي و تحقيقاتي، مشاوره‌اي، مديريتي و اجرايي و در راستاي ...