دفتر حقوقی دکتر شافع و همکاران

دفتر حقوقی دکتر شافع و همکاران یک شرکت در شهر تهران می باشد

 

 

 

گروه حقوق مهندسی و ساخت، به عنوان یکی از گروههای تخصصی فعال در دفتر حقوقی، با هدف آگاه نمودن مخاطبین از قوانین، و رویه های حاکم بر حقوق ساخت و ساز، مهندسی، ساختمان و املاک، تدوین و بررسی قراردادهای داخلی و بین المللی مرتبط از قبیل قراردادهای ساخت ، PC ، EPC ، بهره برداری ، واگذاری ، مشارکت در ساخت، بیع و ... می پردازد و به منظور حفظ حمایت از حقوق موکل یا موکلین خویش در جلسات مذاکره فیمابین طرفین قرارداد، شرکت مؤثر و فعال دارد تا به کاهش حداکثری ریسک و سود آوری در پناه قانون دست یابد. این گروه خدمات حقوقی خود را به کلیه مجریان پروژه های بزرگ، دست اندرکاران ساخت، مدیران، تأمین کنندگان، پیمانکاران، طراحان، مشاورین، بانکها، شرکتهای دولتی و خصوصی و کلیه اشخاص که به نوعی با پروژه های مهندسی و ساخت، املاک و موارد مشابه در ارتباط می باشند، ارائه می نماید.از جمله خدمات این گروه به شرح زیر است:تنظیم ، انعقاد و بررسی قراردادهای مختلف EPC ، EP ، E ، ساخت و بهره برداری، واگذاری، بیع متقابل، مشارکت در ساخت، قراردادهای مالی و تجاری، مدیریت پروژه، نظارت و..؛

شرکت در جلسات مذاکره مربوط به قرار دادها (داخلی و بین المللی)؛

مساعدت در تهیه طرح های توجیهی و ارائه مشاوره در خصوص روشهای تأمین مالی اجرای پروژه ها و همکاری های لازم در خصوص تدوین و تهیه مدارک لازم؛

اخذ مجوز از سازمان کمکهای فنی و اقتصادی به منظور سرمایه گذاری بخش خارجی؛حل و فصل اختلافات و پیگیری و طرح دعاوی مربوطه؛برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره ای جهت ادغام یا خرید سایر شرکتها و تهیه صورتجلسات مرتبط؛