آذرخش سنگ تولید کننده سنگ های مصنوعی و پلیمری
سنگهای نما، پله، کفپوش، موزائیک، جدول،
قابل استفاده در معابر پیاده،
استفاده در نمای داخل و بیرون ساختمان
قابل استفاده سطح شهر سازی
قابل استفاده در حیاط و پارکینگ
قابل استفاده در ویلاسازی
قابل استفاده در آپارتمان سازی و ...