شرکت آتشران با نام تکنوتلز در سال 1353 به مدیریت اردشیر کشاورز ( مدیر عامل فعلی شرکت ) تاسیس گردید .

این شرکت با سرلوحه قراردادن ایمنی برای همه ، ضمن بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و استفاده از تجارب پیشرفته ترین کارخانجات و موسسات ایمنی و آتش نشانی جهانی ، گامهای موثری در ایمن سازی محیط کار و زندگی برداشته است ؛ به طوری که امروز نام آتشران به عنوان یکی از معتبرترین و پیشروترین شرکت های داخلی در زمینه تولید ، وادرات ، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستمها و تجهیزات حفاظت از حریق ، مطرح و مورد اطمینان همگان است .