با توجه به پیشرفت عصر نوین تحولات فناوری اطلاعات در ایران و جهان شرکت مهندسی راما پارس پردازش فعالیت خود را با هدف پاسخگوئی به نیاز بازار و ایفای نقش مؤثر در گسترش استفاده از فناوری اطلاعات بخصوص شبکه های کامپیوتری و سیستمهای نظارتی و امنیتی آغاز نمود.

از جمله استراتـژی های کـلان راما پارس پردازش فعالیت در کلیه زمینـه های مرتبط با سیستم های امنیتی ، نظارتی و مدیریتی و ارائه راه حل های جامع در زمینه فوق و در زمینه آی تی (IT) و های تک (Hi Tech)، پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری ، خدمات پس از فروش و آموزش و همچنین طراحی و ارائه راهکار در زمینه مهندسی شبکه (Passive , Active) می باشد.