عرضه کننده سازه های فولادی مبتنی بر مقاطع ضخیم سرد نورد گالوانیزه با اتصالات پیچ و مهره های طراحی و محاسبه-تولید مونتاژ با استفاده از مقاطع گالوانیزه.

-حجم کم قطعات سازه ای و کاهش هزینه حمل و نقل

-سرعت بسیار زیاد مونتاژ

-قابلیت استفاده از نیروهای بومی و غیر متخصص جهت نصب

-کلیه قطعات سازه ای در نرم افزار sap مدل گردیده و مشتمل بر آنالیز رایانه ای می باشد.