شرکت آریا رسام کمان (سهامی خاص) که به اختصار آرک شناخته شده است ، نماینده انحصاری شرکت فالزیپ اسپانیا ، نسل جدید پوشش های فلزی سقف و نما را با عنوان تجاری پوشانه های ایستادرز فالزیپ به ایران وارد کرده و با استفاده از مواد و مصالح با کیفیت و با برخورداری از تکنولوژی روز اروپا ، همچنین بهره گیری از تیم اجرای قوی شامل مهندسین سرپرستِ اجرا و نیروهای تولید و نصب با تجربه و دوره دیده ، قصد دارد پروژه های شما را به نحو مطلوب و با رعایت اصول مهندسی و تعهد به برنامه زمانبندی انجام دهد. زیرا مدیریت شرکت آرک معتقد است که باید به ایده های خلاقانه و پیشروی مهندسین معمار ارج نهاد و راهکار لازم برای پیاده سازی آنها را فراهم نمود. همچنین بر این باور است که ایرانی سزاوار بهترین هاست.