تولید بیش از 10 نوع دستگاه فوم بتن ، ماشین فوم بتن تکفاز و سه فاز با قابلیت 40 و 60 متر ارتفاع در پمپاژ فوم بتن ، راه اندازی خط تولید بلوک بتن سبک ( بلوکCLC ) ، نانو بلوک ، خط تولید سنگ های تزئینی ، تولید دستگاه شاتکریت و دستگاه گچ پاش از جمله فعالیت های شرکت ، تولید دستگاه فوم بتن تهران و فوم بتون در کشور می‌باشد.شرکت در خط تولید بلوک بتن سبک و دستگاه فوم بتن تکفاز وفوم شیمیایی فومبتن.