گروه بین المللی عمران اینفو در افق فعالیت خود اهداف و سیاستهای زیر را پیش رو دارد: 

  • ایجاد سازمانی الکترونیک به عنوان مرجع کلیه محصولات و خدمات ساختمان ایران در داخل و خارج از کشور
  • ایجاد بستری مناسب جهت شناساندن محصولات ساختمانی تولید ایران و کمک به افزایش صادرات این محصولات به سایر کشورها
  • ایجاد تعامل و امکان دسترسی مناسب مشتریان به اعضا با صرف کمترین زمان و هزينه
  • کاهش هزینه های تبلیغات و ارائه مناسبترین بسته های تبلیغاتی با حد اكثر بازدهي به اعضا