کارا روش صبا

صبا راهکارهای خاصی را در زمینه سیستمهای کنترل ساختمان، مدیریت انرژی، ایمنی و امنیتی فراهم نموده و با راحت، ایمن، مطمئن و کم هزینه تر ساختن آنها، باعث بهبود تاسیسات می گردد.

شرکت تجاری صنعتی کارا روش صبا به نام تجاری SABA KCIC  فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ با عضویت در انجمن شرکتهای اتوماسیون صنعتی آغاز نمود و درسال ۱۳۸۲ باتوجه به نیاز کشور، فعالیتهای خود در زمینه های هوشمند سازی ، اتوماسیون تاسیسات ، امنیت و ایمنی ساختمانها گسترش داد که در سال ۱۳۸۴ موفق به تکمیل پروژه های مختلف و یکپارچه BMS گردید.

صبا در سال ۱۳۸۶ جهت توسعه کاربرد تجهیزات اتوماسیون وهوشمند سازی و تامین نیازهای جامعه ایران، روابط تجاری خود را با شرکتهای عمده تامین کننده تجهیزات اتوماسیون، ایمنی و امنیت توسعه داد

صبا در سال ۱۳۸۷ محصول جدید خود را در زمینه هوشمند سازی تحت برند ملی ویدا ارائه داد که با ثبت برند به عنوان یکی از منابع جامع تامین کننده در زمینه فناوری اطلاعات ساختمان وارد بازار گردید.

صبا راهکارهای خاصی را در زمینه سیستمهای کنترل ساختمان، مدیریت انرژی، ایمنی و امنیتی فراهم نموده و با راحت، ایمن، مطمئن و کم هزینه تر ساختن آنها، باعث بهبود تاسیسات می گردد.