استعلامکالا با رویکردی دانش بنیان در جهت تسهیل فرایند خرید شرکت های عمرانی و معدنی و همچنین تسهیل بازاریابی و فروش برای تامین کنندگان قطعات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز شرکت های معدنی و عمرانی می باشد