فهرست تجهیزات برودتی و سردخانه
  • 9 مورد
صنعتی تبادل کارصنعتی تبادل کار

صنعتی تبادل کار

تولید کننده اواپراتور و کندانسور سردخانه، کویل های حرارتی و برودتی، برج ...

البرز دما کارانالبرز دما کاران

البرز دما کاران

تولید کننده آبسردکن آنی- کانکس یکپارچه- متخصص در طراحی و تولید سیستمهای ...

جهان تهویه ریماجهان تهویه ریما

جهان تهویه ریما

جهان تهویه ریما یک شرکت در شهر تهران می باشد

ایوانسایوانس

ایوانس

تولید درب سردخانه

برودت زابرودت زا

برودت زا

چیلر- سردخانه- آیس بانک

برودتی و حرارتی نیکبرودتی و حرارتی نیک

برودتی و حرارتی نیک

طراحی- تولید و نصب تجهیزات برودت صنعتی و تهویه مطبوع شامل اواپراتور- ...

تبادل سازان تهرانتبادل سازان تهران

تبادل سازان تهران

تولید کننده تجهیزات بردوتی

زاوزاو

زاو

طراحی، تهیه و نصب سیستم های برودتی ، سردخانه های صنعتی و ...

اتاق و یخچالسازی عقاب سرداتاق و یخچالسازی عقاب سرد

اتاق و یخچالسازی عقاب سرد

اتاق و یخچالسازی عقاب سرد یک شرکت در شهر رباط کریم می ...