فهرست تجهیزات ارتباطی
  • 4 مورد
پارسیان پردازپارسیان پرداز

پارسیان پرداز

مهندسی سیستم های شبکه و مخابرات- ارائه کننده محصولات (SIP/IP)

مهندسی تولیدی ارتباط فرایابمهندسی تولیدی ارتباط فرایاب

مهندسی تولیدی ارتباط فرایاب

تولید، طراحی، مشاوره و نصب تجهیزات آنتن مرکزی، آنتن مرکزی دیجیتال و ...

ارتباط دهندگان رایانهارتباط دهندگان رایانه

ارتباط دهندگان رایانه

توسعه سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی هواشناسی