پیام تسلیت به همکار گرامی جناب آقای مهندس نخست

پیام تسلیت به همکار گرامی جناب آقای مهندس نخست

جناب آقای مهندس نخست با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان و سایر ...

ادامه خبر