برنامه مانورهای تمرینی-آموزشی مناطق شش گانه

منبع خبر

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات