یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر را به عموم همکاران عزیز و زحمتکش تبریک عرض می نماییم

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر را به عموم ...

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر را به عموم همکاران عزیز و زحمتکش تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی ...

ادامه خبر
آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

ادامه خبر
شهرداری مشکین شهر مشتری جدی پل معلق

شهرداری مشکین شهر مشتری جدی پل معلق

دکتر فتحی شهردار مشکین شهر با اشاره لزوم سرمایه گذاری و درآمدزایی جهت توسعه و درآمد پایدار شهرداری افزود: شهرداری ...

ادامه خبر