آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی آسفالت معابر (نوبت دوم)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشکین شهر

منبع خبر

شهرداری مشکین شهر

شهرداری مشکین شهر

شهرداری مشکین شهر یک شهرداری در شهر مشگین شهر می باشد

    نظرات