مصوبات نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

مصوبات نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

نود و دومین جلسه رسمی و عادی شورای اسلامی شهرقوچان راس ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ با حضور تمامی ...

ادامه خبر
مصوبات نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

مصوبات نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

نود و سومین جلسه رسمی و عادی شورای اسلامی شهرقوچان راس ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۹۷ با حضور تمامی ...

ادامه خبر