مصوبات نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

نود و سومین جلسه رسمی و عادی شورای اسلامی شهرقوچان راس ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۹۷ با حضور تمامی اعضاء در محل دفتر شورای اسلامی شهر با ذکر صلواتی بر محمد(ص) و آل محمد(ص) آغاز گردید. سپس نامه های واصله به دفتر شورا مورد بررسی و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. در ادامه، جلسه با حضور شهردار محترم ادامه پیدا کرد.

نامه شماره ۸۴۲۹/۹۷ -۱۱/۴/۹۷ شهرداری در خصوص توافقنامه فی مابین شهرداری قوچان و آقای جواد سعیدی و خانم زینب بقال سعد آبادی در خصوص عقب نشینی قسمتی از ملک نامبردگان از مسیر عقب نشینی خیابان باهنر و خیابان عطار مورد تصویب قرار گرفت.

نامه شماره س۲۸۷۲-۹/۴/۹۷ شرکت سیب گرافیک در خصوص تابلو های جنب پمپ بنزین مهدی و تابلو میدان ورزش که به ترتیب با توجه به حادته تصادف کامیون وجابجایی تابلو میدان ورزش به علت اجرای پروژه اصلاح هندسی وهمچنین نصب تابلو راهنمایی ورانندگی درمقابل تابلو مذکور مطرح باتوجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط آن شرکت وهزینه های اعمال شده همچون احداث فندانسیون مجدد مقررگردی قرارداد با شرکت فوق یکسال بصورت رایگان و دوسال همچون قرارداد قبل مابین با شهرداری تمدید گردد ودراختیار آن شرکت قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قوچان

    منبع خبر

    شورای شهر قوچان

    شورای شهر قوچان یک شورای شهر در شهر قوچان می باشد

      نظرات