پیشرفت فاز یک پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی خنامان رفسنجان

پیشرفت فاز یک پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی خنامان رفسنجان

پیشرفت فاز یک پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی خنامان رفسنجان پیشرفت فاز یک پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی خنامان رفسنجان ...

ادامه خبر
دراقدام جهادی شرکت آبفارکرمان ؛ مشکل تامین آب ۴۷۷ روستا مرتفع گردید

دراقدام جهادی شرکت آبفارکرمان ؛ مشکل تامین آب ۴۷۷ روستا ...

دراقدام جهادی شرکت آبفارکرمان ؛ مشکل تامین آب ۴۷۷ روستا مرتفع گردید دراقدام جهادی شرکت آبفارکرمان ؛ مشکل تامین آب ...

ادامه خبر
آبرسانی به ۱۵ روستای فاقد آب  ارزوئیه

آبرسانی به ۱۵ روستای فاقد آب ارزوئیه

آبرسانی به ۱۵ روستای فاقد آب ارزوئیه آبرسانی به ۱۵ روستای فاقد آب ارزوئیه به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار ...

ادامه خبر