جدیدترین اخبار عمرانی استان آذربايجان شرقى

دعوت عمومی

مراسم جشن باشکوه پهلوانی با هنرنمایی پهلوانان باشگاه باستانی کاران شهرداری بناب و صدای دلنواز ...

تنگه کوچه غربی مسیر گشایی می شود

به دنبال بازدید میدانی مهندس رفیعی_ فرماندار، محمدباقر ولایی_ رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس ...

نگاهی به عملکرد واحد شهرسازی شهرداری در ...

تعداد کل پروانه های صادر:٣٣ مورد تعداد کل گواهیهای صادره :۱۴٢ مورد واحدنقشه برداری درر ...

پیمانکاران استان آذربايجان شرقى

شركت توزیع نیروی برق شهر تبریز شركت توزیع نیروی برق شهر تبریز

شركت توزیع نیروی برق شهر تبریز

شركت توزیع نیروی برق شهر تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

مدیریت بحران شهرداری تبریز مدیریت بحران شهرداری تبریز

مدیریت بحران شهرداری تبریز

مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد