تودیع و معارفه سرپرست اداره آب و ...

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب نقده،.در مورخ ۳۰ بهمن ۹۸، مدیرعامل شرکت آب ...

سرپرست اداره آب و فاضلاب نالوس معارفه ...

به گزارش روابط عمومی امور آبفای اشنویه، با حضور بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر ...

معارفه سرسرپرست امور آب و فاضلاب اشنویه

به گزارش روابط عمومی امور آبفای اشنویه، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور ...

انتصاب سرپرست شركت آب و فاضلاب شهرستان ...

علیرضا رضوی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در حکمی سلطانعلی ولیزاده ...

از نظر بهسازی اتوبوس ها به استاندارد ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ مهدی مژدهی فر با اشاره به ...

روند تکثیر و تولید گل های فصلی ...

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت: روند تکثیر و تولید گل‌های ...

سرپرست امور آب و فاضلاب اشنویه معارفه ...

به گزارش روابط عمومی امور آبفای اشنویه، روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه با حضور ...

تودیع و معارفه سرپرست امور آب و ...

باحضور معاونین بهره برداری، مالی پشتیبانی آب و فاضلاب استان و فرماندار شهرستان نقده در ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر ارومیه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین رادمان

مهندسین رادمان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین مشاور شهر ارومیه

طرح آیندطرح آیند

طرح آیند

طرح آیند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

صدر آب نیروصدر آب نیرو

صدر آب نیرو

صدر آب نیرو یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

دیدگاه ارومیهدیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

توسعه و بهسازی ارومیه توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

تند آب غربتند آب غرب

تند آب غرب

تند آب غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پنجه روانپنجه روان

پنجه روان

پنجه روان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پیمانکاران شهر ارومیه

هیدروسازندهیدروسازند

هیدروسازند

هیدروسازند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

هفت سنگ سازه غربهفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

ویلا ساختمان روشنویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

واوان سنگ ارومیهواوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

نگین کلبهنگین کلبه

نگین کلبه

نگین کلبه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهران کاران بوعلیمهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد