نشست شهردار ارومیه با انبوه سازان مسکن/شهرداری ...

شهرداری ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر با طرح تفصیلی که به شهرداری ابلاغ شده، ...

مراسم تودیع و معارفه مدیریت آرامستان های ...

مراسم تودیع و معارفه مدیریت آرامستان‌های شهرداری ارومیه با حضور شهردار ارومیه برگزار شد..به گزارش ...

تشریح آخرین وضعیت تیم والیبال شهرداری ارومیه ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموریبن الملل شهرداری ارومیه؛ پیمان رضایی روز شنبه درمورد آخرین ...

تداوم عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح ...

شهردار منطقه ۵ شهر ارومیه گفت: عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه تداوم دارد..به ...

شهردار ارومیه از مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم ...

مجید آقازاده شهردار ارومیه با حضور در مجتمع تجاری رفاهی سیتادیوم ضمن بازدید از قسمت‌های ...

شهردار ارومیه از پروژه سرمایه گذاری اوریاد ...

مجید آقازاده شهردار ارومیه با حضور در محل پروژه سرمایه گذاری اوریاد ضمن بازدید از ...

فازهای باقیمانده پروژه سیتادیوم تداوم می یابد

شهردار ارومیه گفت: فازهای باقیمانده پروژه سیتادیوم تداوم می‌یابد..به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر ارومیه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین رادمان

مهندسین رادمان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین مشاور شهر ارومیه

طرح آیندطرح آیند

طرح آیند

طرح آیند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

صدر آب نیروصدر آب نیرو

صدر آب نیرو

صدر آب نیرو یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

دیدگاه ارومیهدیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

توسعه و بهسازی ارومیه توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

تند آب غربتند آب غرب

تند آب غرب

تند آب غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پنجه روانپنجه روان

پنجه روان

پنجه روان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پیمانکاران شهر ارومیه

هیدروسازندهیدروسازند

هیدروسازند

هیدروسازند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

هفت سنگ سازه غربهفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

ویلا ساختمان روشنویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

واوان سنگ ارومیهواوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

نگین کلبهنگین کلبه

نگین کلبه

نگین کلبه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهران کاران بوعلیمهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد