کمربندی خاتم الانبیاء (ص) ساماندهی می شود

پیرو دستور دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه در راستای ساماندهی ترافیکی کمربندی خاتم الانبیاء ...

کاشت گل در بوستان گوللرباغی تداوم دارد

کاشت انواع گل فصلی در بوستان گوللرباغی با تلاش نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای ...

رنگ آمیزی جداول شهری تداوم دارد

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار‌ها و میادین سطح شهر ارومیه تداوم دارد ..در راستای سیاست‌های ...

درختان و درختچه های شهر ارومیه سمپاشی ...

عملیات سمپاشی بهاره نوبت اول درختان و درختچه‌های سطح شهر ارومیه با هدف جلوگیری از ...

تقاطع پزشکیان ایمن سازی شد

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری ارومیه گفت: قاطع خیابان پزشکیان در راستای جلوگیری از ...

شن ریزی نوارحفاری های معابر سطح منطقه ...

در تداوم عملیات عمرانی، شن ریزی نوارحفاری‌های معابر سطح منطقه پنج در دست اجراست ..عملیات ...

کمربندی خاتم الانبیاء (ع) ساماندهی می شود

پیرو دستور دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه در راستای ساماندهی ترافیکی کمربندی خاتم الانبیاء ...

تلاش بی وقفه سازمان‌های خدمات رسان شهرداری ...

پرسنل، ماشین آلات و تجهیزات ۴ ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه از ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر ارومیه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین رادمان

مهندسین رادمان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پیمانکاران شهر ارومیه

هیدروسازندهیدروسازند

هیدروسازند

هیدروسازند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

هفت سنگ سازه غربهفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

واوان سنگ ارومیهواوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

نگین کلبهنگین کلبه

نگین کلبه

نگین کلبه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهران کاران بوعلیمهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مشعل راه عدلمشعل راه عدل

مشعل راه عدل

مشعل راه عدل یک شرکت در شهر ارومیه می باشد