هوای ارومیه در وضعیت در حد قابل ...

رییس مرکز سلامت و توسعه پایدار شهرداری ارومیه گفت: امروز، شاخص کیفی هوای ارومیه در ...

۹۰۰ پاکبان و ۱۴۰ دستگاه خودرو برای ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ احد یوسفی بیان کرد: ۹۰۰ پاکبان ...

ایستگاه‌های اتوبوس شهری ارومیه ساماندهی شده است

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: از سال گذشته تاکنون ...

شهرداری ارومیه همچنان بر روی نوار پیروزی ...

شاگردان‌ پیمان‌ اکبری در تیم شهرداری ارومیه ست‌های اول، سوم و چهارم این بازی را ...

اجرای عملیات شن ریزی معابر سطح منطقه ...

شهردار منطقه ۵ شهر ارومیه گفت: عملیات شن ریزی خیابان‌های اصلی و کوچه‌های منشعب از ...

تجهیزات سازمان آتش نشانی نیاز مبرم به ...

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اورمیه گفت: تجهیزات سازمان آتش نشانی نیاز ...

سه ضلع مثلث در رفع بحران شهری ...

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، حامد صفاری با بیان اینکه برای ...

میدان دواب شهر ارومیه انتقال می یابد/ ...

رییس سازمان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ارومیه گفت: در حال حاضر ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر ارومیه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین رادمان

مهندسین رادمان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهندسین مشاور شهر ارومیه

طرح آیندطرح آیند

طرح آیند

طرح آیند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

صدر آب نیروصدر آب نیرو

صدر آب نیرو

صدر آب نیرو یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

دیدگاه ارومیهدیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه

دیدگاه ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

توسعه و بهسازی ارومیه توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه

توسعه و بهسازی ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

تند آب غربتند آب غرب

تند آب غرب

تند آب غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پنجه روانپنجه روان

پنجه روان

پنجه روان یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

پیمانکاران شهر ارومیه

هیدروسازندهیدروسازند

هیدروسازند

هیدروسازند یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

هفت سنگ سازه غربهفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب

هفت سنگ سازه غرب یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

ویلا ساختمان روشنویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن

ویلا ساختمان روشن یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

واوان سنگ ارومیهواوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه

واوان سنگ ارومیه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

نگین کلبهنگین کلبه

نگین کلبه

نگین کلبه یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

مهران کاران بوعلیمهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی

مهران کاران بوعلی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد