مجید عبدالهی لاشکی

مدیرعامل

نظرات

باسلام و خسته نباشید ازشهرستان تنکابن.روستای سلیمان آباد مزاحمتان شدم.(مشترک به ش.پرونده 85316389).لطفن مشکلم را لطف نموده برطرف نمایید.اینجاکسی پاسخگونیست. بیمارپیوندکلیه هستم و کنتوری که ازسال93گرفته بودم، گم شده بود و نصب نشده بود.برایم قبضهای اشتراک باعنوان نصب نیست میامدکه پرداخت میکردم.تا اینکه موقع جابجایی کنتور را پیدا و نصب کردیم.یک قطره آب از این کنتور بابت ساخت خانه استفاده نکردم و بناچاربا پمپ از رودخانه مجاوراستفاده کردم. درباره تغییرتعرفه هم اصلن اطلاع نداشتم و به من نگفتندتا اینکه اخیرن قبض ساخت وساز برایم صادرشده با مبلغ بیش از7 میلیون ریال!باوربفرمایید نه استفاده این تعرفه راکردم و این که از زمان نصب هم بصورت کاملن مسکونی بهره برداری میکنم... لطفن کمکم کنید تااین مشکلم برطرف شود.نامه سکونتم ازسال 97 و... نیز موجوداست. ازادتمند:موسی ناظریان