همگامی شهردار ساری با مردم در انتخابات ...

به.گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار ساری به همراه ...

بودجه سال آتي شهرداري بايد بر اساس ...

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر ساری با اشاره به نقش شهرداریهای مناطق ...

تأکید شورای اسلامی شهر ساری بر ضرورت ...

رئیس شورای اسلامی شهر ساری همچنین برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم ...

بهسازی مسیر ورودی و هدایت آب های ...

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز استان ...

اختتامیه مسابقات فوتسال جام فجر ویژه بهره ...

در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات عباس رجبی شهردار ساری، قاسم قاسمی عضو شورای ...

بودجه 460 میلیارد تومانی سال 99 شهرداری ...

گفتنی است بودجه سال ۹۸ شهرداری ساری ۵۵۷ میلیارد تومان بوده است که در ۹ ...

بودجه 460 میلیارد تومانی سال 99 شهرداری ...

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری، در این جلسه ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر ساری

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمیشرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی یک شرکت در شهر ساری می باشد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندرانشرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان مازندرانشرکت آب و فاضلاب استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

شرکت برق منطقه ای مازندرانشرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندرانشرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

مازند طرح

مازند طرح یک شرکت در شهر ساری می باشد

مهندسین مشاور شهر ساری

مازند طرح مازند طرح

مازند طرح

مازند طرح یک شرکت در شهر ساری می باشد

خزر آب خزر آب

خزر آب

خزر آب یک شرکت در شهر ساری می باشد

پتگینپتگین

پتگین

پتگین یک شرکت در شهر ساری می باشد

آب و خاک دلتاآب و خاک دلتا

آب و خاک دلتا

آب و خاک دلتا یک شرکت در شهر ساری می باشد

پیمانکاران شهر ساری

همفکران سازه گسترهمفکران سازه گستر

همفکران سازه گستر

همفکران سازه گستر یک شرکت در شهر ساری می باشد

ونسانونسان

ونسان

ونسان یک شرکت در شهر ساری می باشد

نیکو افروز ساحلنیکو افروز ساحل

نیکو افروز ساحل

نیکو افروز ساحل یک شرکت در شهر ساری می باشد

نماد شمال نماد شمال

نماد شمال

نماد شمال یک شرکت در شهر ساری می باشد

نما گسترسارنگنما گسترسارنگ

نما گسترسارنگ

نما گسترسارنگ یک شرکت در شهر ساری می باشد

نگین سراسازان سارینگین سراسازان ساری

نگین سراسازان ساری

نگین سراسازان ساری یک شرکت در شهر ساری می باشد