همایون حائری

رئیس هیات مدیره

 سوابق تحصیلی :لیسانس مهندسی برق، فوق لیسانس مهندسی برق
   سوابق کاری :معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، مشاور وزیر نیرو و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، مشاور عالی وزیر نیرو و رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات و امور بین الملل وزارت نیرو ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت توانیر ، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

نظرات