داود فرخزاد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

سوابق تحصیلی
دکتری : مهندسی صنایع با گرایش مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی : مهندسی برق ـ قدرت از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از 15 اردیبهشت 1397
سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران از 26 دی ماه 1396 تا 15 اردیبهشت 1397
معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه – شرکت مدیریت شبکه برق ایران از 1383 تا کنون
مدیر دفتر پایایی و برآورد بار در معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر از 1380 لغایت 1383
مدیر دفتر پایایی در معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر از 1380 تا 1384
کارشناس مسئول ساخت داخل در معاونت تحقیقات و تکنولوژی شرکت توانیر از 1371 لغایت 1374
کارشناس مسئول تولید در دفتر فنی برق وزارت نیرو از 1369 لغایت 1371
همکاری با شرکت مشانیر در بخش طراحی ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی بهار سال 1369
حضور در عملیات نصب ژنراتور واحد دوم بخار شهید رجایی با شرکت Dailem کره جنوبی تابستان 1369
کارشناس مسئول مطالعات سیستم در مرکز تحقیقات نیرو از سال 1368 لغایت 1369
کارشناس پاره وقت مطالعات سیستم در مرکز تحقیقات نیرو از بهمن 1367
کار آموزی در نیروگاه ری در بخش تعمیرات الکتریک از 66/4 لغایت 66/6

نظرات